Περιορισμένη προσφορά: Πάρτε 15% έκπτωση στους νέους φακούς επαφής Lenjoy 1 Day Air+.

Σύνδεση

Τι σημαίνει να είσαι νομικά τυφλός;

Jakub Odcházel, DiS.

Ιατρικά ελεγμένο από Jakub Odcházel, DiS., Επικεφαλής οπτικός, στις 10/10/2023. Γράφτηκε από Lentiamo

Πίνακας περιεχομένων

Η νομική τύφλωση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις για να περιγράψει ένα ορισμένο επίπεδο εξασθένησης της όρασης. Σε πολλές χώρες, η οπτική οξύτητα 6/60 ή χειρότερη μπορεί να χαρακτηριστεί ως νομικά τυφλή. Το ποσοστό αυτό λειτουργεί συχνά ως όριο για την πρόσβαση σε διάφορα επιδόματα και υπηρεσίες υποστήριξης.

Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τι σημαίνει να είσαι νομικά τυφλός και θα μάθουμε για τα διάφορα κριτήρια που συνιστούν αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο οπτικής αναπηρίας.

Ορισμός της νομικής τύφλωσης

Η νομική τύφλωση είναι ένας όρος που υποδηλώνει ένα επίπεδο οπτικής αναπηρίας που αναγνωρίζεται από το νόμο. Ένα άτομο που είναι νομικά τυφλό έχει σημαντική απώλεια όρασης που δεν μπορεί να διορθωθεί πέραν ενός ορισμένου σημείου με γυαλιά, φακούς επαφής, ή άλλα οπτικά βοηθήματα.

Αντίθετα, η απόλυτη ή ολική τύφλωση αναφέρεται στην πλήρη έλλειψη αντίληψης του φωτός. Ένα άτομο που είναι εντελώς τυφλό δεν έχει λειτουργική όραση και πιθανότατα βασίζεται κυρίως σε μη οπτικά μέσα, όπως η ακοή ή η αφή, για να πλοηγηθεί στο περιβάλλον του.

Υπάρχουν διάφορα επίπεδα οπτικής εξασθένησης από απόσταση, όπως ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.1 Οι ειδικοί οφθαλμίατροι λαμβάνουν υπόψη τους ένα συνδυασμό οπτικής οξύτητας και άλλων παραγόντων του τρόπου ζωής προτού θεωρήσουν ένα άτομο νόμιμα τυφλό. Οι αριθμοί οπτικής εξασθένησης λειτουργούν ως ένας οδηγός για τη διάγνωση.

 • Ήπια – οπτική οξύτητα χειρότερη από 6/12 έως 6/18
 • Μέτρια – οπτική οξύτητα χειρότερη από 6/18 έως 6/60
 • Σοβαρή – οπτική οξύτητα χειρότερη από 6/60 έως 3/60
 • Τύφλωση – οπτική οξύτητα χειρότερη από 3/60

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει ως τύφλωση την οπτική οξύτητα κάτω από 3/60 στο καλύτερο μάτι, ακόμη και με τη χρήση διορθωτικών φακών.2 Σε πολλές χώρες μπορεί να θεωρηθείτε νομικά τυφλοί αν η οπτική σας οξύτητα είναι 6/60 ή χειρότερη. Εκτός από την οπτική οξύτητα, ο ειδικός σας λαμβάνει υπόψη του και άλλους παράγοντες, όπως τυχόν συνεχιζόμενες διορθωτικές οφθαλμολογικές επεμβάσεις ή θεραπείες, για να καθορίσει την πιστοποίηση.

Κριτήρια νομικής τύφλωσης

Στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, μπορείτε να εγγραφείτε ως νομικά τυφλός εάν η οπτική σας οξύτητα είναι 6/60 ή χειρότερη (στη Βόρεια Αμερική είναι 20/200), (στην Ελλάδα είναι κάτω από 1/20).

Ο πρώτος αριθμός είναι η απόσταση από την οποία διαβάζετε το διάγραμμα. Ο δεύτερος αριθμός είναι η απόσταση από το διάγραμμα στην οποία ένα άτομο με "κανονική" όραση θα έβλεπε καθαρά τα ίδια νούμερα. Το 6/6 (20/20) θεωρείται τέλεια όραση. Εάν έχετε όραση 6/60, βλέπετε καθαρά από απόσταση έξι μέτρων (20 πόδια) κάτι που ένα άτομο με τέλεια όραση μπορεί να δει σε μεγαλύτερη απόσταση 60 μέτρων (200 πόδια).

Πώς να ελέγξετε για νομική τύφλωση

Ο έλεγχος για νόμιμη τύφλωση ξεκινά με μια οφθαλμολογική εξέταση από έναν εξειδικευμένο οφθαλμίατρο. Γενικά, ο ειδικός θα λάβει υπόψη του δύο κύριους παράγοντες: την οπτική οξύτητα και το οπτικό πεδίο.

Οπτική οξύτητα

Η οπτική οξύτητα είναι ένα από τα κύρια κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της νόμιμης τύφλωσης. Η οπτική οξύτητα είναι μια απλή μέτρηση της ευκρίνειας της κεντρικής όρασης ενός ατόμου και της ικανότητάς του να βλέπει λεπτομέρειες. Συνήθως εξετάζεται με τη χρήση ενός τυπικού οφθαλμικού διαγράμματος Snellen που απεικονίζεται παρακάτω.

διάγραμμα snellen

Οπτικό πεδίο

Το οπτικό πεδίο είναι ένα άλλο σημαντικό κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της νόμιμης τύφλωσης. Το οπτικό πεδίο αναφέρεται στο τι μπορεί να δει ένα άτομο στην άκρη της όρασής του όταν κοιτάζει ευθεία μπροστά, χωρίς να κινεί τα μάτια του. Μια εξέταση οπτικού πεδίου μετρά τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο μπορεί να δει γύρω του.

Η διενέργεια ενός online οφθαλμολογικού τεστ μπορεί να είναι χρήσιμη για να ελέγξετε γρήγορα την οπτική σας οξύτητα. Απλώς σημειώστε ότι μόνο ένας ειδικευμένος επαγγελματίας μπορεί να καθορίσει αν η οπτική σας εξασθένιση πληροί τα κατάλληλα κριτήρια για να θεωρηθεί νόμιμα τυφλή. 

Πώς είναι να είσαι νομικά τυφλός;

Οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι νομικά τυφλοί έχουν κάποιο επίπεδο λειτουργικής όρασης. Ορισμένοι νομικά τυφλοί μπορούν να εκτελούν εργασίες όπως η ανάγνωση και η εργασία με τη χρήση προσαρμοστικών εργαλείων. Άλλοι μπορεί να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται κυρίως σκιές, χρώματα, σχήματα και περιγράμματα.

Η νομική τύφλωση είναι ένα ευρύ φάσμα και το τι βλέπει κάποιος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το άτομο. Ο φωτισμός, η ώρα της ημέρας και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν επίσης να επηρεάσουν το πώς βλέπει ένα άτομο. Ανάλογα με το άτομο, η καθημερινή ζωή μπορεί να επηρεαστεί με ξεχωριστούς τρόπους.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του να είσαι νομικά τυφλός και του να έχεις προβλήματα όρασης;

Η οπτική αναπηρία είναι ένας ευρύς όρος που αναφέρεται σε κάθε είδους απώλεια όρασης και μπορεί να κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή. Μπορεί να προκαλείται από διάφορες παθήσεις όπως διαθλαστικά σφάλματα, καταρράκτη, γλαύκωμα, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Μπορεί να επηρεαστεί το ένα ή και τα δύο μάτια, με αποτέλεσμα μειωμένη διαύγεια, θολή όραση ή απώλεια της περιφερειακής όρασης.

Από την άλλη πλευρά, η νομική τύφλωση είναι ένας συγκεκριμένος όρος που χρησιμοποιείται από κυβερνήσεις και οργανισμούς. Η νομική τύφλωση παρέχει σε ένα άτομο δικαίωμα για ορισμένα επιδόματα και υπηρεσίες σε πολλές χώρες.

διαβάζοντας κώδικα braille

Να θυμάστε ότι δεν χρειάζονται ή δεν χρησιμοποιούν όλα τα νομικά τυφλά άτομα συστήματα απτικής γραφής, όπως η γραφή Braille, όπως απεικονίζεται παρακάτω. Εξαρτάται από το άτομο, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του.

Αιτίες της νομικής τύφλωσης

Τα αίτια της νομικής τύφλωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ιατρικές ασθένειες, λοιμώξεις και τραυματισμούς. Μια σημαντική διαταραχή της όρασης μπορεί να υπάρχει κατά τη γέννηση ή να παρουσιαστεί με την πάροδο του χρόνου. Αυτές είναι οι κύριες αιτίες τύφλωσης σύμφωνα με τον ΠΟΥ3:

 • εκφύλιση ωχράς κηλίδας που σχετίζεται με την ηλικία.
 • καταρράκτης
 • διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • γλαύκωμα
 • μη διορθωμένα διαθλαστικά σφάλματα

Αντιμετώπιση της νομικής τύφλωσης

Σε πολλές χώρες, η εγγραφή ως νομικά τυφλή μπορεί να προσφέρει διάφορα οφέλη. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πράγματα όπως οικονομική βοήθεια ή συντάξεις, πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης, πόρους και διευκολύνσεις. Τα προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης, η επαγγελματική κατάρτιση και οι υποστηρικτικές τεχνολογίες, όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ή οι μεγεθυντικοί φακοί, μπορούν να σας βοηθήσουν να περιηγηθείτε στην καθημερινή ζωή με μεγαλύτερη ευκολία.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι επειδή η όραση ενός ατόμου μπορεί να φτάσει το όριο της νομικά τυφλής, η εγγραφή αποτελεί προσωπική επιλογή και είναι εθελοντική. Η μεγιστοποίηση της ανεξαρτησίας ενός ατόμου με την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες και προϊόντα είναι ένα από τα κύρια οφέλη της εγγραφής ως νομικά τυφλού.

Συχνές ερωτήσεις

Ποια συνταγή είναι νομικά τυφλή;

Οπτική οξύτητα 6/60 (20/200) ή χειρότερη θεωρείται νομικά τυφλή στις περισσότερες χώρες. Κάποιος με όραση 6/60 δεν μπορεί να δει καθαρά ένα αντικείμενο στα έξι μέτρα (20 πόδια) που κάποιος με κανονική όραση μπορεί να δει στα 60 μέτρα (200 πόδια).

Ποια είναι η υψηλότερη συνταγή για τα μάτια;

Γενικά, οι μέγιστες δυνάμεις που διορθώνονται με φακούς επαφής είναι -12.00 για μυωπία και +8.00 για υπερμετρωπία. Οι συνταγές γυαλιών μπορούν να κυμαίνονται από -20,00 έως +12,00.

Κλείνοντας, σκέψεις από τον Lentiamo

Εν κατακλείδι, η νόμιμη τύφλωση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από την ιατρική κοινότητα και τις κυβερνήσεις για να ορίσει ένα ορισμένο επίπεδο οπτικής αναπηρίας. Η καταγραφή ως νομικά τυφλή μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα και ο βαθμός απώλειας όρασης διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Η νομική τύφλωση μπορεί επίσης να παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις. Ωστόσο, οι εξελίξεις στην τεχνολογία, τις υπηρεσίες υποστήριξης και τις πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς μπορούν να βελτιώσουν τις ευκαιρίες και την ποιότητα ζωής των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις συνήθεις οπτικές αναπηρίες;


Πηγές

1, 2, & 3. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Blindness and vision impairment

Θες να είσαι από τους πρώτους που λαμβάνουν τα άρθρα και τις προσφορές μας;

Μην περιμένεις άλλο, κάνε εγγραφή τώρα!

Τα δικά σας σχόλια

  Γράψε το πρώτο σχόλιο

  *Υποχρεωτικά πεδία

  Best selling προϊόντα