😎 Συμβαίνει τώρα: Γυαλιά ηλίου Lentiamo σε προσφορές

Σύνδεση

 1. Παρέχω συγκατάθεση στην εταιρία με την επωνυμία «Lentiamo s.r.o.« με έδρα την Τσεχία (Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČ 261 04 784), η οποία είναι εγγεγραμένη στο Πρωτοδικείο České Budějovice, section C, part 14226, να επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα, υπό την έννοια του Κανονισμού 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), εφεξής: Κανονισμός: διεύθυνση e-mail
 2. Η διεύθυνση email μου θα υπόκειται σε επεξεργασία, εφόσον συμφωνείτε και τούτο για να την καταχωρήσουμε σε μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για εμπορική προώθηση. Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄ του Κανονισμού.
 3. Η συμφωνία διαρκεί για περίοδο 3 ετών, εκτός αν παρέχετε επέκταση της περιόδου αυτής.
 4. Τα προσωπικά δεδομένα καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρία με την επωνυμία Lentiamo s.r.o. (ΕΠΕ) που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ωστόσο, τα δεδομένα ενδεχομένως να υπόκεινται σε επεξεργασία και από τους παρακάτω εκτελούντες την επεξεργασία:
  1. Τον πάροχο του λογισμικού υποστήριξης Groove,
  2. Άλλους παρόχους υπηρεσιών, λογισμικού και εφαρμογών που αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται
 5. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποδήποτε, για παράδειγμα με την αποστολή επιστολής, μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή κάνοντας κλικ εντός του πλαισίου εμπορικής επικοινωνίας.
 6. Παρακαλούμε, να λάβετε υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
  • Να πληροφορηθείτε ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, επεξεργαζόμαστε
  • Να ζητήσετε να σας εξηγήσουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
  • Να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα καθώς και να μας ζητήσετε να ενημερώσουμε ή να διορθώσουμε τα δεδομένα,
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων
  • Να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με το γραφείο προστασίας προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που έχετε αμφιβολία για το αν έχουμε συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων