211 2340040

(Δευ-Παρ 9:30-17:00)

Σύνδεση

Πως να λάβετε αποζημίωση από τον ΕΟΠΠΥ στα γυαλιά οράσεως

γυαλιά και φακοί επαφής

 

Σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό παροχών χορηγείται αποζημίωση οπτικών – γυαλιών οράσεως σε όλους τους ασφαλισμένους από τον ΕΟΠΥΥ.

Σημείωση: Το ηλεκτρονικό κατάστημα Lentiamo δεν μπορεί να παρέχει Βεβαίωση Οπτικού καθώς η εταιρία μας δεν εδρεύει στην Ελλάδα και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τον ΕΟΠΠΥ.

Από 1/07/2019 όλες οι γνωματεύσεις θα πρέπει να είναι πλέον ηλεκτρονικές σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ. Η πρακτική εφαρμογή του συστήματος voucher βέβαια δεν παύει να είναι προς συζήτηση ακόμα και μέχρι σήμερα δεδομένου ότι τόσο οι θεραπευτές ειδικής αγωγής όσο και οι οπτικοί αρνούνται να αποδεχτούν το νέο αυτό τρόπο αποζημίωσης.

Παρόλα αυτά δύο σημαντικές διατάξεις που θα μπορούσαν να κατατοπίσουν όλους τους δικαιούχους του Οργανισμού και να προσφέρουν βασικές οδηγίες σχετικά με την διαχείριση των αιτημάτων για αποζημίωση ειδικών θεραπειών και οπτικών ειδών στα πλαίσια πάντα των έκτακτων μέτρων με τον κορωνοϊό είναι οι παρακάτω:

  • α) Το άρθρο 24 «Τροποποίηση του άρθρου 68 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ/Α/48)» του ν.4683/10–4–2020 (ΦΕΚ/Α/83).
  • β) Το άρθρο «πεντηκοστό έβδομο – Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ.» της από 20–3–2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ/Α/68), όπως αυτή κυρώθηκε με το «άρθρο 1» του ν. 4683/10–4–2020 (ΦΕΚ/Α/83).

Ο ενιαίος κανονισμός αναλυτικά προβλέπει πως οι ασφαλισμένοι δικαιούνται αποζημίωση ανά τέσσερα χρόνια (4) ώστε να καλύπτουν τα έξοδα αγοράς γυαλιών οράσεως, ενώ για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας χορηγούνται αποζημιώσεις σε ασφαλισμένους που είναι άνω των 40 ετών και σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί άλλο ζευγάρι στο διάστημα της τετραετίας για την αντιμετώπιση διαφορετικής πάθησης.

Το ποσό αποζημίωσης είναι στα 100 ευρώ (κρύσταλλα και σκελετός) ανάλογα την περίπτωση και την γνωμάτευση.

  • Για παιδιά έως 12 ετών χορηγούνται γυαλιά ασφαλείας (άθραυστα) κάθε δύο χρόνια.
  • Σε ασφαλισμένους που πάσχουν από “κερατόκωνο”, χορηγείται κερατοκωνικός φακός στο ποσόν των 70 ευρώ έκαστος και αντικατάσταση ανά εξάμηνο εφόσον χρειάζεται. Τα γυαλιά και οι φακοί επαφής αποζημιώνονται με τα προαναφερθέντα ποσά εξ ολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ κατόπιν προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης και παραστατικού αγοράς.
eye test

Τι ίσχυε μέχρι πρόσφατα για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ;

Σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, δαπάνες που προκλήθηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 και υποβλήθηκαν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ με ατομικά αιτήματα :

1. Δύναται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους, με νομιμοποίηση των πληρωμών που διενεργήθηκαν πριν την δημοσίευση του νόμου (πριν από τις 20–03–2020).

Οι ανωτέρω σχετικές διατάξεις δεν έβρισκαν γενική εφαρμογή στην περίπτωση των φυσικοθεραπειών, για την διενέργεια των οποίων ο Οργανισμός διαθέτει επαρκές δίκτυο συμβεβλημένων παρόχων. Το θέμα των επιταγών πληρωμής είχε θεσμοθετηθεί για συγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Monoyer Eye Chart 2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή από 20–3–2020, έγινε παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2020 των προβλεπόμενων ημερομηνιών υποβολής, εκκαθάρισης και εκτέλεσης των σχετικών γνωματεύσεων, παρατείνοντας αυτές έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Για τις ειδικές θεραπείες παιδιών – εφήβων και ενηλίκων, ειδικότερα ίσχυαν:

Οι θεραπείες, οι οποίες λόγω της συγκυρίας δεν διενεργήθηκαν κατά τον προβλεπόμενο χρόνο του παραπεμπτικού, δύναται να διενεργηθούν μέχρι 30–6–2020, χωρίς να παρατείνεται ο συνολικός χρόνος διάρκειας της γνωμάτευσης πέρα από την ημερομηνία λήξης αυτής.

Π.χ. η 12μηνης ισχύος γνωμάτευση δεν παρατείνεται πέραν των 12 μηνών. οι γνωματεύσεις λήγουν στον προβλεπόμενο χρόνο για τον οποίο έχουν εγκριθεί, μετά την παρέλευση του οποίου πρέπει να ανανεωθούν.

Τέλος σχετικά με τους ασφαλισμένους του Οργανισμού για τις θεραπείες που θα διενεργηθούν σε χρόνο μεταγενέστερο από τον προβλεπόμενο, εφαρμόζεται η ρητή διατύπωση της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ., περί απαγόρευσης της εκτέλεσης των ίδιων θεραπευτικών πράξεων ανά ημέρα. Οι γνωματεύσεις συνεχίζουν συστηματικά να ελέγχονται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του 45 του Ε.Κ.Π.Υ.

Τα προβλεπόμενα για την έκδοση του φορολογικού παραστατικού στο άρθρο 60 του Ε.Κ.Π.Υ. ισχύουν ως έχουν, εφόσον το κριτήριο για την έκδοσή του αποτελεί ο πραγματικός χρόνος εκτέλεσης των θεραπειών.

Κάνετε είσοδο στην ειδική πλατφόρμα στο www.gov.gr. Μετά την είσοδο σας επιλέξτε "Ατομικά αιτήματα παροχών" και στην συνέχεια "Υποβολή" και "Οπτικά".