Ανατρέξτε στον οδηγό γυαλιών ηλίου 😎

4,8 Βαθμολογία

Σύνδεση

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δημοσίευση σχολίου

 1. Συμφωνείτε να επιτρέψετε στην εταιρεία Lentiamo s.r.o. με έδρα στην διεύθυνση Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Czech Republic, IČ 261 04 784, η οποία είναι εγγεγραμένη στο Πρωτοδικείο České Budějovice, τμήμα C, μέρος 14226, (εφεξής ως Υπεύθυνος επεξεργασίας) να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), εφεξής αναφερόμενος ως Κανονισμός, τα οποία είναι:
  • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας στείλουμε μια αντίδραση του Υπεύθυνου επεξεργασίας,
  • το όνομα και το επώνυμο, τα οποία θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα δημοσιευθούν με τη μορφή του ονόματος και του πρώτου γράμματος του επωνύμου εάν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα,
  • άλλα προσωπικά δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να περιέχονται στο σχόλιο

  (εφεξής αναφερόμενα ως “Προσωπικά Δεδομένα”).

 2. Τα προαναφερθέντα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεσή σας και θα υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου να δημοσιευθεί το σχόλιό σας και η αντίδραση του Υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο σκοπός της δημοσίευσης είναι να βελτιωθεί ο προσανατολισμός του πελάτη στα εμπορεύματα, τις παράμετρους τους και την καταλληλότητά τους για μια συγκεκριμένη χρήση, η οποία θα επιτευχθεί με την παροχή της επισκόπησης των ερωτημάτων στους επισκέπτες, τις αντιδράσεις καθώς και τις απαντήσεις σε αυτά.
 3. Μόλις ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δημοσιεύσει μια απάντηση στο σχόλιό σας, θα λάβετε ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
 4. Η περίοδος επεξεργασίας είναι 3 μήνες. Στη συνέχεια, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα διαγραφεί για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και δεν θα είναι πλέον δυνατό να προσδιοριστεί ο αποστολέας.
 5. Άλλα Προσωπικά Δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα δημοσιευτούν για αόριστο χρονικό διάστημα.
 6. Συμφωνείτε ρητά με την παραπάνω επεξεργασία. Σε περίπτωση που το σχόλιο περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες (“μια ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων”), συμφωνείτε με την επεξεργασία και δημοσίευση του.
 7. Η συναίνεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, ιδίως με την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email στο privacy@lentiamo.com ή με την αποστολή επιστολής στην διεύθυνση της εταιρίας.
 8. Εάν το ίδιο το σχόλιο περιέχει προσωπικά δεδομένα, η περαιτέρω επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί βάσει νόμιμου συμφέροντος βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 f) του Κανονισμού. Το νόμιμο συμφέρον του Υπεύθυνου επεξεργασίας είναι η βελτίωση του προσανατολισμού του πελάτη σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται.
 9. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται από τον ελεγκτή. Ωστόσο τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να υποστούν επεξεργασία από τους εξής:
  1. Τον πάροχο του λογισμικού υποστήριξης Groove
  2. Τον πάροχο της υπηρεσίας που χρησιμοποιείται για αποστολή e-mails, Mailgun
  3. Άλλους παρόχους επεξεργασίας, υπηρεσιών και εφαρμογών λογισμικού, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από την εταιρεία.
 10. Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με τον κανονισμό, έχετε το δικαίωμα να:
  • Ανακαλέσετε αυτή τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή,
  • Διαφωνήσετε στην επεξεργασία βάσει νόμιμου συμφέροντος,
  • Να πληροφορηθείτε ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, επεξεργαζόμαστε,
  • Να ζητήσετε να σας εξηγήσουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
  • Να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα καθώς και να μας ζητήσετε να ενημερώσουμε ή να διορθώσουμε τα δεδομένα,
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων,
  • Επικοινωνήσετε μαζί μας ή με την Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη συμμόρφωση με τους νόμους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.