211 2340040

(Δευ-Παρ 9:30-17:00)

Σύνδεση

Καμπυλότητα φακών επαφής

Είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιλογή φακών επαφής μετά τους βαθμούς.

Το συναντάμε με την ένδυξη BC με τις αξίες (π.χ 8.3, 8.6, 8.7).

Αυτή η αξία είναι τυπωμένη στην συσκευασία και στην εσωτερική πλευρά (blister) όπως φαίνεται παρακάτω.

Η καμπυλότητα του φακού επαφής αντιστοιχεί στη „καμπυλότητα του ματιού“ και θα πρέπει να αντιγράφει την καμπυλότητα του κερατοειδούς με τον πιο δυνατό τρόπο, η οποία μετράται από τις οπτομέτρες (κερατομετρία) κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Διαφέρει η καμπυλότητα του φακού από την καμπυλότητα του κερατοειδούς;

Η ανώμαλη κάμψη των φακών επαφής μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα όπως καταπόνηση των ματιών, θολή όραση, φλεγμονή των οφθαλμών.

Μην ξεχνάμε ότι ο κερατοειδής είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα μέρη του ανθρώπινου σώματος και κάθε βλάβη μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη για το μάτι.

Ανωμαλίες στην καμπυλότητα του κερατοειδούς (αποτέλεσμα τραυματισμού ή φλεγμονής), δεν μπορούν να διορθωθούν ικανοποιητικά με σφαιρικό, κυλινδρικό ή τορικό φακό, αλλά είναι δυνατή η χρήση των σκληρών RGP φακών – αυτοί παρέχουν βέλτιστο οπτικό περιβάλλον. Η δακρυϊκή ταινία μεταξύ του φακού και του κερατοειδούς μπορεί να εξισορροπήσει την ανωμαλία του κερατοειδούς.

Τα δικά σας σχόλια

    Γράψε το πρώτο σχόλιο

    *Υποχρεωτικά πεδία