Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 211 2340040

211 2340040

Δευ-Παρ 9:00-17:00

Σύνδεση

Διεστιακοί φακοί επαφής

Οι διεστιακοί φακοί επαφής χρησιμοποιούνται για την διόρθωση της κοντινής και μακρινής όρασης με διάφορες διορθωτικές δυνάμεις. Επιτρέπουν ταυτόχρονη όραση σε κοντινά και μακρινά αντικείμενα.

Αυτοί οι φακοί επαφής έχουν μέρει με διάφορες οπτικές δυνάμεις. Αυτό επιτυγχάνεται με τα τμήματα που χωρίζονται για μακρινή και κοντινή όραση.

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια

*Υποχρεωτικά πεδία

Προσφορές και συμβουλές φακών
αποκλειστικά για τα μέλη μας

Σύμφωνα με το νόμο σχετικά με την καταχώριση των πωλήσεων, ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να εκδώσει και να παρέχει ειδικά έγγραφα για όλους τους πελάτες. Επίσης, είναι υποχρεωτικό για τον πωλητή να καταχωρήσει την πώληση στην φορολογική του διαχείριση χωρίς καθυστέρηση, εντός 48 ωρών σε περίπτωση τεχνικής βλάβης.