Υγρό καθαρισμού Solunate 50 ml δωρεάν με τους Lenjoy Bi-weekly Aqua+

Σύνδεση

Στραβισμός

Squinting eyes

Στραβισμός λέγεται η κατάσταση κατά την οποία το ένα μόνο μάτι είναι στραμμένο προς το αντικείμενο προσήλωσης ενώ το άλλο μάτι είναι στραμμένο σε άλλη κατεύθυνση.

Οι φακοί επαφής και τα γυαλιά διορθώνουν το στραβισμό, αλλά είναι απαραίτητο να γνωρίζετε ποιο είναι το είδος του στραβισμού. Ένας οφθαλμίατρος ή οπτικός μπορεί να διαγνώσει το είδος του στραβισμού που έχετε με μία εμπεριστατωμένη εξέταση ματιών.

Διαβάστε το ιατρικό μας περιεχόμενο σχετικά με τον στραβισμό, από την οφθαλμολόγο Δρ.Maya Mineva.

Η ιατρική εξήγηση του στραβισμού

Ο στραβισμός είναι μια ασθένεια στην οποία ο οπτικός άξονας ενός από τα μάτια αποκλίνει από το σταθερό αντικείμενο. Σε αυτή την κατάσταση, η διοφθαλμική όραση είναι σοβαρά μειωμένη.

Οι κινήσεις του βολβού του ματιού είναι κατασκευασμένες από έξι μύες. Προκειμένου να συντονιστούν σωστά οι κατευθύνσεις του βλέμματος από κάθε μάτι, όλοι οι αυτοί οι μύες πρέπει να λειτουργούν με πλήρη συγχρονισμό. Πολλοί παράγοντες – όπως γενετικοί, διαθλαστικές ανωμαλίες, ανατομικές αλλαγές στις τροχιές, μεταβολές στους μυς και τους συνδέσμους – μπορεί να προκαλέσουν έλλειψη συγχρονισμένης δράσης μεταξύ των μυών που κατευθύνουν το βλέμμα του ματιού.

Ανάλογα με την κατεύθυνση που είναι στραμμένο το μάτι που παρεκκλίνει οι στραβισμοί διακρίνονται σε:

  • Συγκλίνοντα στραβισμό (εσωτροπία ή εσωφορία) όταν το μάτι που στραβίζει βρίσκεται προς τα μέσα.
  • Αποκλίνοντα στραβισμό (εξωτροπία ή εξωφορία) όταν το μάτι που στραβίζει βρίσκεται προς έξω.

Ο αλγόριθμος για τη διάγνωση των παιδιών με κίνδυνο εμφάνισης στραβισμού περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού από τους γονείς τους, εξετάζοντας την οπτική οξύτητα, τις κινήσεις των ματιών, την αδιαφάνεια των ματιών, τη μέτρηση της γωνίας απόκλισης, τις δοκιμές πρίσματος και πολλά άλλα. Η θεραπεία του στραβισμού αναπτύσσεται και περνάει από διαφορετικές περιόδους.

Οι τρέχουσες τάσεις απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει συντηρητικές και λειτουργικές μεθόδους. Ο σκοπός της οπτικής διόρθωσης (γυαλιά ή φακοί επαφής) είναι να βελτιωθεί η σαφήνεια των εικόνων της όρασης και να επιτευχθεί καθαρή και όχι θολή όραση.

Τα δικά σας σχόλια

    Γράψε το πρώτο σχόλιο

    *Υποχρεωτικά πεδία

    Άλλοι όροι που ξεκινούν από S