Περιορισμένη προσφορά: Πάρτε 15% έκπτωση στους νέους φακούς επαφής Lenjoy 1 Day Air+.

Σύνδεση

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για υπηρεσία αναθεώρησης

 1. Συμφωνείτε να επιτρέψετε στην εταιρεία Lentiamo s.r.o. με έδρα στην διεύθυνση Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Czech Republic, IČ 261 04 784, η οποία είναι εγγεγραμένη στο Πρωτοδικείο České Budějovice, τμήμα C, μέρος 14226, (εφεξής ως υπεύθυνος επεξεργασίας) να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), εφεξής αναφερόμενος ως Κανονισμός, τα οποία θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και από τον πάροχο περιεχομένου του ιστότοπου https://www.feefo.com/, εφεξής αναφερόμενος ως επεξεργαστής.
 2. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που θα παρασχεθούν στον επεξεργαστή είναι οι ακόλουθες:
  • όνομα
  • αναγνωριστικό ID πελάτη
  • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail
  • αριθμός παραγγελίας
  • ημερομηνία παραγγελίας
  • ημερομηνία αποστολής παραγγελίας
  • αναγνωριστικό ID προϊόντος
  • τιμή προϊόντος
 3. O σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο έλεγχος των αξιολογήσεων, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες του Υπεύθυνου επεξεργασίας.

Διαδικασία αναθεώρησης

 1. Αφού αγοράσετε ένα προϊόν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, θα λάβετε μια πρόσκληση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τον επεξεργαστή για να αξιολογήσετε την αγορά. Η απόφασή σας να αξιολογήσετε είναι καθαρά εθελοντική.
 2. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται κατά την αξιολόγηση της αγοράς θα υποβληθούν σε επεξεργασία και ελέγχο από τον Επεξεργαστή ως πάροχος περιεχομένου του ιστότοπου. Τα υποβληθέντα δεδομένα θα διέπονται από τις διατάξεις του Επεξεργαστή.
 3. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να αφήσετε μια αναθεώρηση, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας να δημοσιεύσει την αναθεώρηση μαζί με το όνομα σας στην ιστοσελίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Τελικές διατάξεις

 1. Η συναίνεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματατος e-mail ή με επιστολή προς τον Υπεύθυνο επεξεργασίας εδώ.
 2. Η επεξεργασία υπό αυτή τη συγκατάθεση πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας και τον Επεξεργαστή, ωστόσο τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να υποστούν επεξεργασία στο μέλλον από άλλους παρόχους επεξεργασίας, υπηρεσιών και εφαρμογών λογισμικού, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από την εταιρεία.
 3. Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με τον κανονισμό, έχετε το δικαίωμα να:
  • Να πληροφορηθείτε ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, επεξεργαζόμαστε ή να ζητήσετε αντίγραφο αυτών,
  • Να ζητήσετε να σας εξηγήσουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
  • Να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα καθώς και να μας ζητήσετε να ενημερώσουμε ή να διορθώσουμε τα δεδομένα,
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων,
  • Επικοινωνήσετε μαζί μας ή με την Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη συμμόρφωση με τους νόμους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.