Περιορισμένη προσφορά: Πάρτε 15% έκπτωση στους νέους φακούς επαφής Lenjoy 1 Day Air+.

Σύνδεση

Συγκατάθεση στην επεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων

  1. Δίνετε τη συγκατάθεσή σας στην εταιρία με την επωνυμία «Materina s.r.o» (ΕΠΕ) με έδρα την Τσεχία (in Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČ 261 04 784), η οποία είναι εγγεγραμένη στο Πρωτοδικείο České Budějovice, section C, part 14226, να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένων τα οποία αφορούν τους φακούς επαφής που φοράτε και τις παραμέτρους των οφθαλμικών σας ελαττωμάτων, υπό την έννοια του Κανονισμού 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) εφεξής: Κανονισμός.
  2. Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης. Τα δεδομένα αυτά καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης και στη συνέχεια, για την απόδειξη της σύμβασης και για μελλοντική χρήση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων των μερών. Τα δεδομένα αποθηκεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία για περίοδο 10 ετών από την τελευταία υλοποίηση της σύμβασης, εκτός αν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος από άλλον νόμο.
  3. Η εταιρία με την επωνυμία «Lentiamo s.r.o.» εγγυάται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται εμπιστευτικά και δεν δίνονται σε τρίτους, με εξαίρεση τους εκτελούντες την επεξεργασία που αναλαμβάνουν την εκτέλεση της σύμβασης: άλλες υπηρεσίες, πάροχοι λογισμικού και εφαρμογών που δεν χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή από την εταιρία μας
  4. Η παρούσα συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποδήποτε, για παράδειγμα με την αποστολή επιστολής, μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή κάνοντας κλικ εντός του πλαισίου εμπορικής επικοινωνίας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό θα σημάνει τη διαγραφή των δεδομένων σας από τη βάση δεδομένων της εταιρίας μας.
  5. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, έχετε το δικαίωμα:
    • Να πληροφορηθείτε ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, επεξεργαζόμαστε
    • Να ζητήσετε να σας εξηγήσουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
    • Να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα καθώς και να μας ζητήσετε να ενημερώσουμε ή να διορθώσουμε τα δεδομένα
    • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων
    • Να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με το γραφείο προστασίας προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που έχετε αμφιβολία για το αν έχουμε συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων