Περιορισμένη προσφορά: Πάρτε 15% έκπτωση στους νέους φακούς επαφής Lenjoy 1 Day Air+.

Σύνδεση

Πλήροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την απάντηση σε μια φόρμα επικοινωνίας

 1. Η εταιρία με την επωνυμία «Lentiamo s.r.o.” με έδρα την Τσεχία (in Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČ 261 04 784), η οποία είναι εγγεγραμένη στο Πρωτοδικείο České Budějovice, section C, part 14226, επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα, υπό την έννοια του Κανονισμού 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, εφεξής: Κανονισμός), στη φόρμα επικοινωνίας:
  • Όνομα και επίθετο
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
  • Ερώτημα

  Βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, δηλ. του Κανονισμού, ο σκοπός επεξεργασίας είναι η αποστολή απάντησης στο ερώτημά σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία για το σκοπό αυτό, για περίοδο 6 μηνών από τότε που κάνετε ερώτηση μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αν κάποιος άλλος νόμος δεν απαιτεί μεγαλύτερη προθεσμία. Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ του Κανονισμού: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης.

 2. Το όνομα, επίθετο και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας υπόκεινται σε επεξεργασία ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ της εταιρίας μας και εσάς.
 3. Η επεξεργασία διενεργείται από την εταιρία με την επωνυμία «Lentiamo s.r.o.” ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ωστόσο, μπορεί να διενεργείται και από άλλους εκτελούντες την επεξεργασία:
  • Τον πάροχο του λογισμικού γραμμής βοηθείας (help desk) Groove
  • Άλλους παρόχους υπηρεσιών, λογισμικού και εφαρμογών που αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται από την εταιρία μας.
 4. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, έχετε το δικαίωμα:
  • Να πληροφορηθείτε ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, επεξεργαζόμαστε ή να ζητήσετε αντίγραφο αυτών.
  • Να ζητήσετε να σας εξηγήσουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
  • Να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα καθώς και να μας ζητήσετε να ενημερώσουμε ή να διορθώσουμε τα δεδομένα,
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων
  • Να επικοινωνήσετε μαζί μας, με το γραφείο προστασίας προσωπικών δεδομένων ή με νομικό δικαστήριο, σε περίπτωση που έχετε αμφιβολία για το αν έχουμε συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων