😎 Συμβαίνει τώρα: Γυαλιά ηλίου Lentiamo σε προσφορές

Σύνδεση

Επεξεργασία δεδομένων ερωτηματολογίου

 1. Παρέχω συγκατάθεση στην εταιρία με την επωνυμία «Lentiamo s.r.o.« με έδρα την Τσεχία (Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČ 261 04 784), η οποία είναι εγγεγραμένη στο Πρωτοδικείο České Budějovice, section C, part 14226, να επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα του ερωτηματολογίου.
 2. Σε περίπτωση που απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο που περιέχει μια ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων, δηλώνετε με τη ρητή συγκατάθεσή πως συμφωνείτε με το άρθρο 9 παρ. 2 α) του κανονισμού.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα που δίνονται στις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία, βάσει της συμφωνίας σας και προκειμένου να δοθούν πληροφορίες στον ελεγκτή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες. Αυτά τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 5 χρόνια.
 4. Δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας με την προαναφερθείσα επεξεργασία. Η παροχή τέτοιων προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική.
 5. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποδήποτε, για παράδειγμα με την αποστολή επιστολής, μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή κάνοντας κλικ εντός του πλαισίου εμπορικής επικοινωνίας.
 6. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον ελεγκτή, ωστόσο, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να υποστούν επεξεργασία στο μέλλον από άλλους παρόχους λογισμικού, υπηρεσιών και εφαρμογών, οι οποίοι επί του παρόντος δεν χρησιμοποιούνται από την εταιρεία.
 7. Παρακαλούμε, να λάβετε υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
  • Να πληροφορηθείτε ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, επεξεργαζόμαστε
  • Να ζητήσετε να σας εξηγήσουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
  • Να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα καθώς και να μας ζητήσετε να ενημερώσουμε ή να διορθώσουμε τα δεδομένα,
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων
  • Να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με το γραφείο προστασίας προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που έχετε αμφιβολία για το αν έχουμε συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων